Toxoplazmosis Kedide; Respiratorik semptomlar (dyspne ve öksürük) Anorexi Ateş Sarılık Myozitis Nörolojik bozukluklar Görme bozuklukları bulguları mevcutsa Toxoplazma hastalığı olasılıklar içindedir. Ayrıca hasta sahibinin hamilelik planı varsa kedide mutlaka Toxoplazma kontrolü yapmak gereklidir. Kadınlarda her yıl 500-1000 doğum olgusundan birinde toxoplazmoz görülmektedir. Hamile kadınlar için en büyük tehlike, gebeliğin ilk altı aylık döneminde bulaşmanın…

Clubvet Veteriner Kliniği, 2004 - 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.

Acil Durumlarda        0541 313 54 45