kedi aşı oluyor

Yavru Kedilerde Gençlik Hastalığı

Kedilerin gençlik hastalığı özellikle 3 ile 5 aylık yavru kediler çok bulaşıcı, aniden başlayan, yüksek ateş ile seyreden “Feline ParvoVirus” adı verilen viral etkenin neden olduğu ölüm oranı çok yüksek bir hastalıktır. 3 aylıktan küçük yavrular eğer anne kediden yeterince süt almışlarsa maternal antikorlar ile bu hastalıktan korunurlar. 1 yaşından büyük yetişkin kediler ise genellikle kedi gençlik hastalığına karşı bağışıklıdır.

Kedi Gençlik Hastalığının Bulaşma Yolları

Kedi gençlik hastalığının birincil bulaşma kaynağı dışkıdır ancak diğer tüm vücut sekresyonlarından da etrafa yayılır. Aynı zamanda taşıyıcı kedilerin vücut salgılarıyla bulaşık ortam, alet ve materyaller de önemli bulaşma kaynağıdır. Kedi gençlik hastalığının viral etkenleri ağız ve burun yoluyla vücuda alınır. Bu etkenler bölgesel lenf yumrularında replike olur viremiye sebeb olur. Özellikle sokak kedilerinde, barınaklarda ve kedi popülasyonunun fazla olduğu evlerde görülür.

Kedi Gençlik Hastalığı Yaşlı Kedilerde De Görülür Mü?

Gençlik hastalığı erişkin kedilerde semptom göstermeden seyreder. Yavrularda ise ilk olarak yüksek ateş görürüz. Ateş dalgalı seyreder. Bununla beraber kusma, kanlı ishal ve şiddetli dehidrasyon görülür. Hasta kediler iştahsız ve durgun olurlar. Fazlasıyla zayıfladıkları görülür. Uterus içi bulaşma ve erken neonatal dönemde bulaşma olması beyin hastalıklarına da neden olur.

Kedi Gençlik Hastalığında Kanlı İshal

Hemogramda erken dönemde beyaz kan hücrelerinde şiddetli bir azalma vardır. Kanlı ishale bağlı olarak anemi tablosu ve trombositlerde azalma olur. Biyokimya tahlillinde ise karaciğer enzimlerinde artış ve elektrolit dengesizlikler vardır.

Tanı için hasta sahibinden alınan bilgiler ve klinik bulgular ile kedi gençlik hastalığından şüphelenilir. Hemogram, biyokimya tahlili ve idrar tahlili gibi rutin testler bakılmalıdır. Buradaki bulgular tanıyı destekler. Kedi gençlik hastalığı kit testi bakılması ile de kesin tanıya gideriz.

Kedi Gençlik Hastalığının Tedavisi

Gençlik hastalığı tanısı konulmuş kedilerin tedavisine hemen başlanmalıdır. Oldukça tehlikeli ve kayıplara neden olan bir hastalıktır. Tedavi için öncelikle sıvı kaybının düzeltilmesi gereklidir. Elektrolit kaybı ve şeker düşüklüğüne karşı uygun sıvılar damar yolundan verilir. Sıvı kaybını azaltmak için kusma da önlenmelidir. Gençlik hastalığının etkeni viral kaynaklı olduğu için antiviral ilaçlar kullanılmalı ve hastanın bağışıklık düzeyi desteklenmelidir. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlara karşı hastaya uygun antibiyotikler de verilmelidir. İyileşen vakalar olsada bu oran çok düşüktür, mortalitesi oldukça yüksektir.

Kedi Gençlik Hastalığı Aşısı

Hastalıktan korunmak için yavru kediler aşılanmalıdır. Bu amaçla 8. Haftada ilk aşı 21 gün sonra ikinci doz aşısı yapılır. Daha sonraki yıllarda ise aşının senelik tekrarı yapılmalıdır.

Hastalığı atlatmış kedilerin yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi çok önemlidir. Özellikle bulaşık materyallerin(mama kabı, su kabı, kum kabı, oyuncak gibi) mutlaka iyice temizlenmesi veya atılması gereklidir.