Nasıl ve hangi durumlarda etkili ?

Ozon ve oksijen tedavisi yüzyıllardır insanlar ve kedi, köpekler başta olmak üzere birçok hayvanda kullanılmaktadır. Bilim adamlarının vücuttaki oksijen artışıyla ilgili olumlu etkileri hakkındaki bilgileri arttıkça bu tedavilerin popüleritesi de artmıştır.

kedi-köpek-hayvanlar-için-ozon-tedavisi

Günümüzde çözünebilir oksijenin hedef dokuya kolayca ulaşmasını sağlayan oksijen ve hiperbarik tedavilerin bakteri mantar ve virüsler nedeniyle oluşan enfeksiyonlarda etikili olduğu, yangısal ve hasarlı dokunun iyileşmesini hızlandırarak tedavi süresini kısalttığı bilinmektedir.

Ozon tedavisi kedi ve köpeklerde nasıl etkili olur ?

Ozon, diğer moleküllerle birleşebilen bir reaktif oksijen molekülü ve O2’ye yıkımlanarak dokuda reaksiyon gösteren 3 oksijen atomu içerir. Yan etkileri olmayan bu güvenli tedavi şu şekilde etki gösterir;

 1. Yangıyı azaltır: Mesela dış ortamdan zarara uğramış bir kedinin dokusunda şekillenen bir travma, enfeksiyon, şişme, yangı olması durumunda dokuda co2 miktarı artar. Co2 artışı yangı ve ağrıyı artırır. Dokuya reaktif formda ozon verilmesi, bu anlamda yangıyı, ağrıyı, şişkinliği azaltır ve iyileşmeye destek olur.
 2. İmmun sistemin aktivasyonu: Ozon tedavisinin sitokin üretimini stimüle ederek immun sistemi aktive ettiği kanıtlanmıştır. Ozon aynı zamanda glutation peroksidaz, katalaz, redüktaz ve süperoksit dismütaz üretimini artırır. Bu enzimler hücre duvarını şekillendirirerek hücresel immunitenin güçlendirilmesinde etkin bir rol oynarlar.
 3. Bakteri, virüs, mantar, maya, protozoonların inaktivasyonu: Kedi ve köpeklerde sağlıklı hücreler, ozonun penetre olamadığı bir enzimle kaplanmıştırlar. Ancak bakteri ve virüslerin böyle bir kabuğu yoktur. Ozon tedavisi, fosfolipid ve lipoproteinlerin (peroksidasyon) oksidasyonunu sağlayarak, bakteriyel hücre zarının geçirgenliğini bozar.

Virüslerde bu peroksidasyon viral kapside hasar verir ve virüsün reprodüktif siklusunu bozarak etki gösterir. Mantarlarda ise ozon, hücre gelişimini inhibe eder.

Kedi ve köpeklere uygulanacak olan ozon nasıl hazırlanmaktadır ?

Oksijen, tek molekül olarak oldukça anstabildir ve doğada sadece mikrosaniyeler boyunca bozulmaksızın kalabilir. Bununla birlikte elektronları paylaşan iki oksijen atomundan oluşan ünite, oksijen molekülünü şekillendirir ve O2 olarak adlandırılır. Bu, daha stabil bir moleküldür ve atmosferde bulunan oksijen formudur. Ozonu oluşturmak için saf oksijen (sıradan hava, her ikisi de yüksek oranda toksik olan nitröz oksit ve nitrik okside dönüşebilen nitrojeni yüzde 20 oranında içerdiği için kullanılamaz) bir cam tüp aracılığıyla akıtılır (plastik tüplü modeller kullanılmamalıdır). Tüpün dışından düşük voltajlı elektrik akımı uygulanır. Bu, özetle çift oksijen atomunu parçalar ki bunun çoğu mikrosaniyeler içerisinde yeni çiftler oluşturur. Bunların çok az bir miktarı da bireysel oksijen moleküllerinden üçlü-ozon (O3) ‘u şekillendirir. Şekillenen ozon 2 atomlu oksijene yıkımlanmadan önce 30 dk civarında aktif formda kalır. Bu form, hücreler tarafından kolayca absorbe edilir. Ozon, her 45 dk’da yüzde elli ters reaksiyona girer. Bu nedenle ozon depolanamaz ve daha sonra uygulanamaz.

evcil-hayvanlar-kedi-köpek-ozon-tedavisi

Ozon tedavisi, hayvanlarda meydana gelen enfeksiyon, yangı, doku hasarı, anormal hücresel proliferasyonu olan her durumda destekleyici tedavi olarak, konvensiyonel ya da holistik olarak kullanılabilir.

Ozon tedavisinin uygulama formları nelerdir ?

Ozon herhangi bir problemin iyileşmesine katkıda bulunduğu için farklı formlarda farklı tedavilere eklenebilir.

1: Tuzlu suya karıştırılmış formu açık yaralar, idrar kesesi, rektum, kulak, burun ve ağzın yıkanması şeklinde kullanılır, yangı ve ağrıyı azaltır, enema olarak da kullanılabilen ozon, dokunun kapillerleri tarafından absorbe edilebileceği şekilde sc ya da iv uygulanabilir.

2: Zeytinyağı ile karıştırılarak deri lezyonları tedavisinde kullanılabilir.

3: Gaz formunda bir kateter ile internal olarak ya da yaralı bölgeyi bir poşetle sararak kullanılabilir. Rektuma verilmesi halinde caudal rektal ven aracılığıyla absorbe edilir. Kedi ve köpeklerde uygulanması en pratik ozon tedavisi yöntemidir.

4: Eklemlere proloterapi enjeksiyonu ile gaz formunda verilebilir. İnsanlarda yapılan çalışmalarda ağrının giderilmesinde çok etkili olduğu saptanmıştır.

5 : Ozonun kullanımına ilişkin bir diğer teknik, majör otohemoterapi yöntemidir. Bu durumda kan, ozonla karıştırılarak  tekrar hastaya geri verilir ve ozon tedavisinde en etkili yöntemdir.

Ozon hangi formda, hangi durumda uygulanabilir ?

 1. Binde dokuzluk sodyum izotonikle karıştırılmış ozon, subkutan sıvı olarak verildiğinde dolaşıma katılır ve kan beyin bariyerini geçer ya da direkt olarak ilgili bölgenin yıkanması yolu ile de kullanılabilir. Aşağıdaki durumlarda bu şekilde ozon tedavisi uygulanabilir;
  • eksternal yaraların yıkanması
  • yaş dermatit, ısırık yaraları, enfekte ve yaş iyileşen yaralar,
  • diş çekimi olsun ya da olmasın bütün dental işlemlerden önce, işlem sırasında ve işlemi takiben diş etleri ve ağzın yıkanması
  • gözlerin ve diğer orifisyumların yıkanması
  • kulağın temizlenmesi ve yıkanması (kulak temizleyici olarak kullanılabilir)
  • kontaminasyon olması durumunda ozonlu serum fizyolojikle abdomen lavajı
  • kateterize edilmiş hastalarda idrar kesesinin yıkanması, yüzeyin temizliği ve idrar taşlarının dışarı atılmasında yararlıdır.
 2. Ozonlu sıvı, akupunktur yapılırken uygulama alanına uygulandığında iğne ile ozonun içeriye itilmesi iyileşmeyi hızlandırır.
 3. Ozonlu serum fizyolojiğin intravenöz uygulamasıyla ozonun dokulara daha yüksek oranda ulaşması sağlanır.
 4. Biyofotonik ya da uv kan tedavisini kullanarak hem ışık fotolimunesans’i ve ozon vücutta daha yüksek seviyelere ulaşır.
 5. Toksik materyalin sindirimini takiben mide lavajı olarak uygulandığında,
  1. toksisiteye neden olan maddelerin mideden uzaklaştırılmasını sağlar
  2. aşırı gaz ve gastrik volvulus durumunda travmatize midede, mevcut endotoksinlerin toksik etkisini azaltmak için kullanılır.
 6. Kedi ve köpeklerde enema olarak kullanılması, konstipasyon nedeniyle kolonda şekillenen irritasyonu azaltır ve uygulanan prosedürlerin oluşturabileceği sancıyı hafifletir.
 7. Birkaç kez üst üste lavaj yapmak hastanın hipertermisinin düzeltilmesinde etkili olur.
 8. Ozon tedavisi rektal olarak gaz formunda uygulanır. Bu uygulamada yaklaşık olarak 10 dk boyunca gazın dışarı kaçışını engelleyecek şekilde kuyruk, anüsü kapatacak şekilde kapatılmalıdır.
 9. Ekstremitelerin sarılması ve takiben enfeksiyöz yangılı bölgelerin yıkanması
  • İnterdigital enfeksiyon
  • lezyonlar
  • Pyoderma, malessezia, tümörlerin tedavisinde kullanılır.
clubvet-kedi-köpek-ozon-tedavi-3-min

Hayvanlarda ozon tedavisini veteriner kliniğimizde uyguladığımız tedavilere entegre ederek, doğal ve sürdürülebilir bir yolla iyileşmeyi hızlandırıp, aşırı antibiyotik ve ilaç kullanımını azaltarak, tedaviyi etkin hale getirmekteyiz. 

Daha detaylı bilgi almak veya randevu için kliniğimizi iletişim sayfamızdaki numaralardan günün her saati arayabilirsiniz.


Vet.Hek. Pınar Yalım Külekçi

Clubvet Veteriner Tanı ve Tedavi Merkezi


Yararlanılan Kaynaklar

Bocci AV. Scientific and medical aspects of ozone therapy. State of the Art. Arch Med Res 2006;37(4):425-35.

Elvis AM, Ekta JS, Ozone therapy: a clinical review. J Nat Sci Biol Med 2011;2(1):66-70.

Güzel Ö, Yıldar E, Erdikmen DO. Medicalozone and its use in veterinary surgery]. İstanbul Üniv Vet Fak Derg 2011;37(2):177-84.

Jakab GJ, Spannhake EW, Canning BJ, Kleeberger SR, Gilmour MI. The effects of ozone

on immune  function. Environ  Health Persp 1995;103(2):77-89.  

Khatri I, Moger G, Kumar AN. Evaluation of effect of topical ozone therapy on salivary can-

didal carriage in oral candidiasis. Indian J DentRes 2015;26(2):158-62.

Kucuksezer UC, Zekiroglu E, Kasapoglu P, Adin-Cinar S, Aktas-Cetin E, Deniz G. A stimulatory role of ozone exposure on human natural killer cells. Immunol Invest  2014;43(1):1-12.

Li  I,  Tighe  RM,  Feng  F,  Ledford  JG, Hollingsworth JW. Genes of innate immunity

and the biological response to inhaled ozone.J Biochem Mol Toxic 2013;27(1):3-16.

Nogales CG,  Ferrari  PH, Kantorovich EO,Lage-Marques JL. Ozone therapy in medicine and dentistry.  J Contemp Dent  Pract 2008; 9(4):1-9.

Sauza YM, Fontes B, Martins OJ, Sannomiya P, Brito GS, Younes RN, et al. Evaluation of

the effects of ozone threrapy in the treatment of  intra-abdominal infection  in rats.  Clinics

2010;65(2):195-202.

Teixeira LR, Luna SP, Taffarel MO, Lima AF,Sousa NR, Joaquim JG, et al. Comparison of intrarectal  ozone,  ozone  administered  in acupoints and  meloxicam for postoperative analgesia in bitches undergoing ovariohys- terectomy. Vet J 2013;197(3):794-9.

Rating: 5.0/5. From 16 votes.
Please wait...