Kedi Köpek Hemogram ( Tam Kan Sayımı )

Kedi ve köpeklerde hemogram testi olarak bilinen tam kan sayımı genel muayene sonrasında hekimin kararı sonucu yapılmak istenebilir. Genel durum hakkında çok önemli ve yararlı değerler veren hemogram testi hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Hemogram Testi nasıl yapılır?

Evcil hayvandan küçük bir kan örneği alınır ve kanın pıhtılaşmasını önleyen özel bir tüpe yerleştirilir. Daha sonra numune, farklı hücre tiplerini sayan ve hücrelerin çeşitli özelliklerini tanımlayan otomatik bir kan analiz cihazı adı verilen bir makineye konur . Ek olarak, bir damla kan, bir cam slayt üzerine ince bir şekilde yayılarak kan yayması oluşturur. Bu özel boyalarla boyanır ve tek tek hücrelerin görünümüne bakmak için mikroskop altında incelenir.

Hemogram Testinde neleri belirleyebiliriz?

  • Kedi ve köpeklerde bakteriyel veya viral hastalıkların tanısında,
  • Bağışıklık düzeyinin belirlenmesinde,
  • Kronik enfeksiyon varlığının belirlenmesinde,
  • Paraziter enfestasyonların belirlenmesinde,
  • Yangının ( canlı dokunun her türlü canlı, cansız yabancı etkene verdiği sellüler (hücresel), humoral (sıvısal) ve vasküler (damarsal) bir yanıttır.) varlığının belirlenmesinde,
  • Alerjik reaksiyonların varlığının saptanmasında,
  • Herhangi bir kan kaybı veya dehidrasyonun belirlenmesinde,
  • Aneminin (halk arasında kansızlık olarak bilinen semptom) belirlenmesini sağlar.

Bir Hemogram Testi neyi ölçer?

Tam Kan Sayımı olarakta bilinen hemogram testi, kanda bulunan başlıca üç hücre türü hakkında bilgi sağlar. Bunlar kırmızı kan hücreleri ( eritrositler veya RBC olarakta bilinir ), beyaz kan hücreleri ( lökositler veya WBC olarakta bilinir ) ve trombositler ( PLT) dir.  Analiz sonuçlarımızda monosit (MON), nötrofil (NEU), eozinofil (EOS), bazofil (BAS), hematokrit ( HCT ), MCV, MCH, MCHC oranlarını ve PLT oranını öğrenerek hastalık hakkında en doğru tanıyı koymamıza olanak sağlar. Analiz sonuçları hekime yol göstererek doğru teşhis ve tedavi yapılmasına olanak sağlayarak hem sağlığın korunmasında hem de hastalığın tedavisinin yapılmasında önemli rol oynar.

Tam Kan Sayımı Cihazının verdiği tüm değerler şunlardır:

Hücresel histogramlı 22 parametre sağlanır.

WBC : [BEYAZ KAN HÜCRELERİ]

Beyaz kan hücreleri veya bilinen diğer adıyla lökositler , vücudu bakteri ve virüsler gibi bulaşıcı organizmalara ve vücuda girebilecek yabancı maddelere karşı korumak için gereklidir.

Beyaz kan hücrelerini vücudun “silahlı kuvvetleri” olarak düşünürsek; ordu, donanma ve hava kuvvetleri yerine, vücudun silahlı kuvvetlerinin nötrofiller, lenfositler, monositler, eozinofiller ve bazofiller olarak adlandırılan farklı beyaz kan hücreleri türleri tarafından temsil edilen beş dalı vardır. Farklı lökosit grupları, mevcut probleme bağlı olarak bağımsız ve kombinasyon halinde çalışır.

WBC: Toplam Beyaz Kan Hücresi Sayımı Grafiksel WBC ve EOS histogramları, numune bütünlüğü ve içeriği hakkında ek bilgi sağlar. 

LYM: lenfositler ve lenfosit yüzdesi 
MON: monositler ve monosit yüzdesi 
NEU: nötrofil ve nötrofil yüzdesi 
EOS: eozinofil ve eozinofil yüzdesi 
BAS: bazofil ve bazofil yüzdesi

RBC [ KIRMIZI KAN HÜCRELERİ ]

Kedi Köpek Hemogram testi başıca üç farklı kırmızı hücre ölçümü rapor eder: Kırmızı Kan Hücresi sayısı (RBC), hematokrit (HCT) ve hemoglobin (HGB). Bu ölçümler, kaç tane kırmızı hücrenin olduğu ve ne kadar hemoglobin bulunduğuna dair bilgi sağlar. Kırmızı hücre sayısında veya hemoglobin miktarındaki azalmaya  anemi  denir Aneminin birçok nedeni vardır ve Hemogram ipuçları sunsa da, bir tanıya ulaşmak için daha fazla araştırma gereklidir. Karşılaştırma olarak, kırmızı hücre sayısında hafif bir artış nispeten yaygındır ve genellikle evcil hayvanın susuz kaldığını veya heyecanlandığını gösterir. Bu değişiklik genellikle geçicidir ve endişe verici değildir. Çok nadir durumlarda, kırmızı kan hücresi sayısı değerinin yüksek çıkması bir kemik iliği bozukluğuna işaret edebilir.

HGB: Hemoglobin 
HCT: Hematokrit

RBC: Kırmızı Kan Hücresi sayısı ve endeksleri: 
MCV: Ortalama Hücre Hacmi 
MCH: Ortalama Korpüsküler Hemoglobin 
MCHC: Ortalama Korpüsküler Hemoglobin Konsantrasyonu 
RDW: Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği 
Grafiksel RBC Histogram dahildir.

PLT 

Hayvanlar küçük yaralar aldığında, kanın pıhtılaşmasını sağlayan nöbetçi küçük kan hücreleridir. Kanda yeterli sayıda trombosit bulunması önemlidir.

PLT: Platelets veya trombosit, sayım ve parametreler: 

MPV: Ortalama Trombosit Hacmi 
PCT: Trombosit hematokrit 
PDW: Trombosit Dağılım Genişliği 
Grafik Trombosit Histogramı dahildir.

Konuşmaya Başla
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?